Marketingový tým se musí umět bránit!
Získejte titul MASTER BLACK BELT

Jak snadné je zvýšit operaceschopnost svých manažerů?
Kurz UCUDO pomáhá méně a středně zkušeným interním marketingovým týmům
pochopit širší problematiku tvorby strategií, komunikace s agenturami,
vývoje kreativních konceptů, hodnocení navrhovaných řešení, produkce a realizace
a mnoha dalších oblastí, se kterými přicházejí do kontaktu.

Fourleafe Clever®

Získejte možnost vizuálního hodnocení kreativity nejnověji vyvinutou spektrální metodou 4LC, která pomáhá při posuzování zohledňovat podstatné parametry.

EROI Calculator

Seznamte se s výpočtem EROI a jeho využitím pro plánování marketingového budgetu, bilancováním a hodnocením rentability marketingových aktivit.